Σπάνια Κείμενα του KAOS  


Infernal Texts: Nox and Liber Koth
Stephen Sennitt et al
Εκδ.: New Falcon
Σελ.: 120


Both NOX and Liber Koth were briefly published as booklets in the mid-1990's by Logos Press and have remained in high demand ever since---especially by those interested in Chaos Magic. Now, Falcon has made them available in a single volume.
NOX includes 22 Infernal Texts from the Order of Nine Angles, the Werewolf Order, and the Esoteric Order of Dagon by such notables as Phil Hine, Anton Long and Stephen Sennitt. The diverse topics range from "Satanism, Blasphemy & The Black Mass" to "Lovecraft & The Dark Gods"; from "Are You a Werewolf?" to "The Rite of the Dark Star."
Liber Koth is a book of invocations. It utilizes Lovecraftian symbology including Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Cthulhu, Tsathogua and others. As the section on Azathoth says: "No one can undergo this experience unchanged. It is the culmination of the circle manifestation which the wheel of chaos (Koth) represents."


This entry was posted on Tuesday, 10 February 2009 at Tuesday, February 10, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

1 comments

Μια νέα, αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2010. Για περισσότερα, δείτε εδώ: http://www.originalfalcon.com/b-infernal_texts.php

9 July 2010 at 00:18

Post a Comment