Δυο Ομιλίες για τον Kenneth Grant και τα Νεκρονομικόν  

Δυο μοναδικές εκδηλώσεις που αφορούν την θεματική του ρεύματος του Νεκρονομικόν θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα στο καλά ενημερωμένο και πάντα δραστήριο βιβλιοπωλείο Treadwells στο Λονδίνο. Στην συνέχεια ακολουθούν οι λεπτομέρειες...

28 May 2009 (Thursday)
Necronomicons
The Scariest Book in the World

Ομιλητής: Dan Harms
7.15 for 7.30 pm start

The Necronomicon was once the most famous book that never existed - until a few decades ago, when the first copies appeared on the market. From Lovecraft to Grant to... well, you name it! This is the story of their non-existence, their existence, and their secret stories. Dan Harms revals the history of these books, their relevance in the broader current of the grimoire tradition, and their impact upon magical practice.

The speaker is author of the Cthulhu Mythos Encyclopedia and The Necronomicon Files. He is in London on a short visit from North America.


15 June 2009 (Monday)
Transmitting the Fire Initiation in the Work of Kenneth Grant
Ομιλητής: Michael Staley
7.15 for 7.30 start

Defined most succinctly as “the journey within”, initiation is a work of fundamental transformation which moves beyond the distinction between “inner” and “outer”. In Thelemic terms, initiation is the discovery of the True Will, a dynamic realisation which transforms not only the initiate but more crucially his or her relationship with the universe.
In this talk, Michael Staley discusses the approach to initiation which can be found in Kenneth Grant’s work, as well as his initiatory experiences arising from involvement with that work across the years. Michael Staley has been a member of the Typhonian Order for more than thirty years now. He is the editor and publisher of Starfire, an occasional Thelemic journal which first appeared in 1986. The founder of Starfire Publishing, he has been for many years the publisher of Kenneth Grant.

This entry was posted on Thursday, 21 May 2009 at Thursday, May 21, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment