Μια Ακαδημαϊκή Εργασία στη Μαγεία του Necronomicon  


Alien Selves: Modernity
and the Social Diagnostics of the
Demonic
in “Lovecraftian Magick”.
Συγγραφέας: Justin Woodman
PDF

Η ακαδημαϊκή εργασία του Dr. Justin Woodman στον τομέα της έρευνας για την εφαρμογή της αληθινής μαγείας στα πλαίσια της Μυθολογίας Κθούλου είναι αναμφίβολα τεράστια!
Όπως εξηγώ με περισσότερες λεπτομέρειες και στο βιβλίο μου Necronomicon, ο ίδιος ξεκίνησε ένα πείραμα –με στόχο να ολοκληρώσει την πανεπιστημιακή του διατριβή– όπου μαζί με μια παρέα έμπιστων ανθρώπων, τελούσαν μαγικά μυστήρια και επικλήσεις στους Μεγάλους Παλαιούς του Νεκρονομικόν.
Τα αποτελέσματα ήταν όχι μόνο αξιοπερίεργα, αλλά επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο τα αξιώματα της Χαοτικής Μαγείας!
Το κείμενο που παραθέτω σε μορφή pdf, είναι άρθρο του ίδιου συγγραφέα, εμπεριέχει την δομή και τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της έρευνας του! Το κείμενο δημοσιεύτηκε αρχικά στο περιοδικό Journal for the Academic Study of Magic το 2004, και έφτασε στην κατοχή μου, κατόπιν συνεννοήσεως και ευγενικής προσφοράς από τον ίδιο τον Dr. Woodman.


This entry was posted on Friday, 15 May 2009 at Friday, May 15, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

3 comments

The link doesn't appear to be working. Could you please email me a copy Ahazret [at] gmail.com.

Thank you in advance,
Ryan Parker

29 May 2010 at 22:48

It works perfectly now! Please try again…

30 May 2010 at 23:39

Thanks. Nice article. You website is just fantastic. Thank you so much for creating it.

Warmly,
Ryan Parker

31 May 2010 at 04:28

Post a Comment